Wie is wie

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is pionierswerk:
  • met een signaalfunctie : vrijwilligers zijn mensen die meer dan wie ook alert zijn voor nieuwe noden en behoeften. Zij hebben de typische gevoeligheid voor nieuwe aandachtspunten.
  • met een aanvullende functie : de taken die door hen opgenomen worden, zijn een ideale aanvulling. Daar bij staat de complementariteit tussen beroepskrachten en vrijwilligers centraal. Het is zeer belangrijk dat zij dezelfde waarden nastreven en hun meningen op elkaar afstemmen.
  • Met een brugfunctie : mensen hebben elkaar nodig om met elkaar mee te leven, vreugde en verdriet te delen, een levensverhaal te vertellen en om bij elkaar "thuis" te mogen zijn. Door de regelmaat van het bezoek kan er een vertrouwensrelatie opgebouwd worden en behoudt de oudere het contact met de buitenwereld. Dit contact met de vrijwilligers is voor sommige bejaarden het belangrijkste venster dat zij hebben op de buitenwereld.
  • Met een economische functie : zonder vrijwilligerswerk zou veel zinvol werk eenvoudigweg niet kunnen gebeuren. Alle vrijwilligerswerk in betaalde jobs omzetten zou immers onbetaalbaar zijn. Het vele nodige en nuttige werk wordt door vrijwilligers immers met glans ingevuld.
Omdat mensen belangrijk zijn durven wij hopen dat jong en oud willen en durven samenwerken. Door belang te hechten aan individuele mensen, door te erkennen dat bejaarden met hun eigen mogelijkheden heel wat te betekenen hebben, stellen we onszelf open voor contact. Vrijwilligerswerk biedt mogelijkheden om allerhande ervaringen op te doen, contacten te leggen en om eigen capaciteiten te ontplooien.

Ben je op zoek naar…
De persoonlijke ervaring dat onze bewoners heel wat weten,
kunnen, wensen, willen en voelen …
Een nieuwe uitdaging …
Zinvol werk in een gezellige organisatie …
Neem dan gerust contact met ons op!

09/282.47.55 of klik op dit e-mail adres: ba@leiehome.be

Vraag naar Anita Van Peteghem (coördinator vrijwilligerswerk)
of Dirk De Meester (coördinerend hoofd zorgverlening).
Of ga naar vrijwilligers-interesseformulier. Vul het in, print het af en stuur het door op papier of via mail naar Anita.VanPeteghem@leiehome.be.