Wie is wie

Team Bewonersactiviteiten

Animatie (algemeen)
Kine
Logo
Ergo

Een groep van deskundigen uit verscheidene disciplines: kinesitherapeuten, ergotherapeuten, orthopedagogen, logopediste en pedagogisch medewerker staat mee in voor de begeleiding van onze bewoners. Zij staan onder de leiding van een afdelingsverantwoordelijke bewonersactiviteiten. Zij zijn bereikbaar op het centrale nummer: 09/282.47.55 of via e-mail: ba@leiehome.be

Per afdeling is er een leefgroep voor demente bewoners onder de begeleiding van een leefgroepbegeleidster.

Bewoners van de leefgroep en de andere bewoners krijgen daarnaast een waaier aan animatie- en begeleidingsmogelijkheden rekening houdend met hun individuele behoeftes en wensen.  

Animatie is een onderdeel van het dagelijks programma. Het is net zo belangrijk als eten en verzorgen. Animatie plaatst de bewoner in zijn totaliteit in het daglicht en probeert de levenskwaliteit van de bewoners te vergroten. Het draagt bij tot het vrijwaren van de autonomie en tot hun verdere ontplooiing door waarde te hechten aan alledaagse handelingen. Op basis van respect voor de individualiteit van de bewoner spelen we in op de verwachtingen en wensen van de bewoners. Door naar hen te luisteren, hen te erkennen en met hen op weg te gaan, zelfs wanneer hun begrip van tijd en ruimte voor ons onsamenhangend lijkt, trachten wij ons doel te bereiken.

Binnen animatie proberen we het denken, voelen en handelen van onze bewoners te activeren en te stimuleren opdat hun leven niet geleefd zou worden. Zij maken dan zelf de keuzes omtrent het al dan niet deelnemen aan activiteiten en relaties. Het bevordert het leefklimaat en verhoogt de levenskwaliteit. Het animatieprogramma wordt opgebouwd vanuit een kennen en ontmoeten van de bewoners en tracht steeds nieuwe mogelijkheden en kansen te bieden.

Top

We stimuleren onze zorgbehoevende bewoners om zo zelfredzaam mogelijk te functioneren in en rond ons rusthuis, zodat een verbetering of het behouden van de functionaliteit en de kwaliteit van het leven en verblijf gerealiseerd mag worden. Naast de klassieke kinesitherapeutische behandelingen met het oog op motorische, cardiovasculaire, respiratoire, neurogene en functionele aspecten, staan ook de comfortzorg, het adviseren en beoordelen van hulpmiddelen, psychomotorische training en preventie ( voornamelijk de valpreventie) centraal.

Een team enthousiaste kinesitherapeuten staat in voor een hoogstaande kwalitatieve, geïntegreerde kinesitherapie en vormt een belangrijke schakel binnen de multidisciplinaire verzorging van onze bewoner.

Top

 

Op logopedische vlak dragen we bij tot het verlenen van warme zorg voor onze bewoners. We streven er naar om de communicatieve, cognitieve en sociale mogelijkheden van de (dementerende) bejaarden te onderhouden, te stimuleren en te optimaliseren. Dit gebeurt door middel van deskundige, geïndividualiseerde behandelingen bij beginnend of matig dementerende bewoners en bij diegenen met taal- en/of spraakstoornissen zoals afasie, dysarthrie en apraxie.

Tijdens het maaltijdgebeuren bieden wij ondersteuning en revalidatie aan bij mensen met voedings- en slikproblemen. Tenslotte pogen wij de levenskwaliteit van onze bewoners te verhogen door screening, onderzoek en behandeling uit te voeren bij gebitsproblemen en gehoorstoornissen.

Top

Binnen de ergotherapeutische benadering werken we vooral met een specifieke doelgroep. Eén van de voornaamste doelgroepen zijn de matig tot diep dementerende ouderen en bewoners met ernstige fysieke beperkingen die leiden tot bedlegerigheid.

Aan de behoeftes van deze bewoners wordt tegemoet gekomen door het geven van snoezel-handmassages en ontspannende baden. De "passiviteiten" waarbij de bewoner de activiteit ondergaat, worden ondersteund door het creëren van een geborgen sfeer. De kamerinrichting wordt aan de activiteit aangepast, de bewoner hoort zijn favoriete muziek en we maken gebruik van etherische oliën (=aromatherapie). Aromatherapie zorgt niet enkel voor een aangename geur maar kan tevens een herinnering oproepen, de bewoner stimuleren of kalmeren. Etherische oliën hebben effecten op zowel fysiek als emotioneel vlak.

Top