Wie is wie

Pastorale werkgroep

De pastorale werkgroep is een denk- en stuurgroep van medewerkers, vrijwilligers, religieuzen en de aalmoezenier onder leiding van een verantwoordelijke.

 

Pastorale zingeving

Gebruik makend van hedendaagse middelen en ideeën geeft de pastorale werkgroep via kleinschalige en uitvoerbare initiatieven het christelijk karakter concreet gestalte in de dagelijkse werking doorheen Leiehome. Het zorgzaam omgaan met de uniciteit van de medemens is een wisselwerking tussen bewoners en medewerkers, waar medemenselijkheid en respect centraal mag staan. Op de kruispunten in z’n leven, heeft een mens nood aan richtingsaanwijzers, aan zingeving. Persoonlijk geloof is dan vaak de bron waaruit mensen kracht putten. Wij willen de mogelijkheid bieden opdat elkeen naar eigen behoefte en overtuiging zich geestelijk kan voeden. Naast de traditionele liturgie waar onze mensen mee vertrouwd zijn, blijven we steeds zoeken naar andere wegen. Daarnaast willen we ook alle medewerkers als evenwaardige partners ondersteunen en hun persoonlijke ontplooiing bevorderen.