Wie is wie

Dienst bewonerszorg

Drie medewerkers staan in voor de opnames. Bij één van hen kunt u steeds terecht voor inlichtingen over een eventuele opname in ons huis. Er is dagelijkse permanentie van 9.00u tot 17.00u. U kunt hen ook bereiken op het centraal telefoonnummer: 09/282.47.55 of via e-mail: bew.zorg@leiehome.be
Deze medewerkers combineren de opnamefunctie met een staffunctie:

  • Mireille Matthys, stafmedewerker ZP3, beheert de wachtlijst
  • Sara Desmet, staat in voor de opvolging van nieuwe bewoners
  • Dieter Bogaert, palliatief coördinator en referentiepersoon dementie
  • Laurine Peeters, kwaliteitscoördinator