Keuken  
Werkrooster

Verpleegkundigen/Verzorgenden – Dagdienst
Zij werken allen met een identiek basisuurrooster. Verdeeld over 3 weken, werken zij telkens 2 weken in vroegdienst (7.00u tot 14.30u) en 1 week in avonddienst (14.00u – 21.30u).
 

Voltijdse en deeltijdse (3/4) werken 1 weekend en feestdag op 3. Op deze dagen worden 8 uren gepresteerd, waarbij de verzorgende werkt van 7.30u tot 16.00u en de verpleegkundige gesplitst werkt (7.30u tot 12.30u en van 17.00u tot 20.00u).
 

Halftijdse verzorgenden en verpleegkundigen werken 1 weekenddag (zaterdag of zondag) en feestdag op 3.
Een gewerkt weekend (za&zo) en/of gewerkte feestdag geeft uiteraard recht op een recuperatiedag in de week van vroegdienst.

De dagcoördinator start de zorgverlening op en staat in voor de overdracht van het nachtpersoneel naar het dagpersoneel.  Deze werknemer start om 06u45 tot 11u00.  Er dient 1 weekend op 3 gewerkt te worden van 08u15 tot 12u30 als begeleider van een leefgroep.

Weekendverpleegkundigen
Per afdeling werkt een halftijdse verpleegkundige (19u/week) iedere zaterdag/zondag en feestdag van 10.45u tot 21.15u.
Wettelijke vakantiedagen en recuperatiedagen worden uiteraard genomen tijdens deze dagen.

Weekendverzorgenden

Ondanks de functienaam weekendverzorgenden  komen zowel verpleegkundigen als verzorgenden in aanmerking. Deze medewerker werkt iedere zaterdag, zondag en feestdag van 7.00u tot 12.30u, aangevuld met minimaal één weekdag. In onderling overleg kan het aantal werkdagen tijdens de week verhoogd worden. Wettelijke vakantiedagen en recuperatiedagen worden evenwichtig gespreid genomen op zaterdag, zondag of weekdag.

Avondverzorgende
De avondverzorgende begeleidt 's avonds een leefgroep dementerende bewoners.  Hierbij staan maaltijdhulp en verzorgende taken centraal.  Uren : 17u00 - 20u30 uitgezonderd één dag per 14 dagen waar een volledige late dienst dient gepresteerd te worden (teamdag).  Daarnaast dient er één weekend op drie ('s voormiddags) gewerkt te worden.

Onderhoudsmedewerkers
Werken steeds in een identiek dagschema: van 8.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00.
Er zijn diverse jobtime en uurroosters.
Voltijdse en deeltijdse (3/4) medewerkers werken 1 weekend en feestdag op 3. Op deze dagen worden 8 uren gepresteerd, 7.30u tot 12.30u en 17.00u tot 20.00u).
Een gewerkt weekend (za&zo) en/of gewerkte feestdag geeft uiteraard recht op een recuperatiedag.

Hulpkoks
Gemiddeld werken zij 4 dagen per week met één weekend op drie. De uren zijn : 07u30 - 15u00.

Keukenhulpen
Zij werken met een 3 weken-stelsel : 2 weken voormiddagdienst - 1 week late dienst - 1 weekend op drie.
Voormiddagdienst = 09u30 - 13u30
late dienst = 15u30 - 19u00
weekend = 07u15 - 12u30 + 15u30 - 19u30
Vanzelfsprekend zijn zij gedurende de week ook enkele dagen thuis.

Vaatmedewerkers
Gemiddeld werken zij 4 dagen per week met één weekend op twee. De uren zijn : 11u30 - 16u30.

Ga naar het hoofdstuk vacatures en kijk of er momenteel een vacatures is.
Spontaan solliciteren mag natuurlijk ook. Uw gegevens worden dan opgenomen in een databank. Mogelijks wordt u dan later door ons gecontacteerd.
Ook voor jobstudenten is er plaats in Leiehome. Ga naar die rubriek.

Top