Keuken  
Werkrooster

Weekendverzorgenden

Ondanks de functienaam weekendverzorgenden  komen zowel verpleegkundigen als verzorgenden in aanmerking. Een getuigschrift zorgkundige is wel een minimale voorwaarde.

Deze medewerker werkt iedere zaterdag, zondag en feestdag van 7.00u tot 12.30u, aangevuld met minimaal één weekdag. In onderling overleg kan het aantal werkdagen tijdens de week verhoogd worden.

Wettelijke vakantiedagen en recuperatiedagen worden evenwichtig gespreid genomen op zaterdag, zondag of weekdag.

Daarnaarst hebben we ook nog één weekendavondzorgkundige per afdeling.  De uren liggen steeds in het weekend nl. van 15u00 tot 21u00.  Deze zorgkundige wordt vnl ingezet voor logisitieke taken.