Visieteksten

Leefgroepwerking

Een leefgroep is een kleine gemeenschap, waarin bewoners worden opgenomen, op basis van hun nood aan structuur en veiligheid. In een aangepast woon- en leefklimaat vertoeven bewoners, die omwille van hun psychische en fysische toestand beperkt zijn in hun zelfstandigheid, in permanente "nabijheid" van de leefgroepbegeleidster. Deskundige begeleiding impliceert doelbewust

 • stimuleren van sociale contacten, positieve groepsinteractie
 • verhogen van het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen
 • maaltijdbegeleiding met aandacht voor de eigenheid en wensen van de bewoner en het creëeren van een authentieke "thuissfeer".
 • deelname aan animatieve activiteiten "op maat" met als doelstelling een evenwichtige benadering tussen individu en groepsbelang.
De ideologie van leefgroepwerking steunt op een positief mensbeeld. Een visie waarbij de "mens in zijn totaliteit" bejegend wordt : capaciteiten stimuleren, mogelijkheden optimaliseren en beperkingen respecteren. Maximale levenskwaliteit vertalen wij zinvol door:
 • oog te hebben voor specifieke en individuele noden en behoeften van de bewoner en dit in nauwe samenwerking en/of overleg met iedere betrokkene bij de zorgverlening.
 • leefgroepwerking die steunt op multi-disciplinaire samenwerking met het verzorgend team, kinesitherapeuten, logopediste, ergotherapeuten, palliatief zorgteam, onderhoudsteam, keukenteam.
Aan de basis van elke vorm van omgang met bewoners liggen waarden als:
 • vertrouwen
 • warme "hartelijke" zorg
 • respect voor de uniciteit en eigenheid van de bewoner
 • respect voor zijn privacy
 • respect voor keuzevrijheid
 • respect voor zijn levensgeschiedenis en levensstijl
 • aandacht voor zijn belevingswereld
De leefgroepbegeleidster heeft ook aandacht voor vragen en wensen van familieleden, mantelzorgers en andere personen uit de directe omgeving van de bewoner.